";
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
National Farmers Council Buengkan Province
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4
ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 042-492485  โทรสาร 042-492486
E-mail : nfc.bkn@nfc.mail.go.th หรือ buengkan77.nfc@gmail.com