ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร

                  24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนันท์นภัส  ผาจวง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้การบริหารการแก่เกษตรกรชาวตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยให้บริการคลินิกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสวัสดิการบำนาญของรัฐ ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รวมถึงจัดตั้งคลินิกรับฟังความเดือนร้อนของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การประสานงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถานบันการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ธุรกิจมืด (คนขายถ่าน) l ถ่านไร้ควัน ด้วยระบบการเผาแบบ Gasifier เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยางพารา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจังหวัดบึงกาฬ - สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ - สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ จำกัด - การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

#คนขายถ่าน #ถ่านไร้ควัน #NFCบึงกาฬ

ติดต่อโฆษณา 0 4249 2485 และ Email : saraban_bkn@nfc.mail.go.th

ติดตามได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับผม

https://youtu.be/YVMav4KZoPA

นวัตกรรมแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้ไม้ยางพารา l การยางแห่งประเทศไทย

การใช้นวัตกรรมในการเผาถ่านด้วยระบบ Gasifier การบูรณาการร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจังหวัดบึงกาฬ สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ จำกัด

#เตาเผาถ่าน #ถ่านไร้ควัน #การยางแห่งประเทศไทย #การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ #Gasifier

 

ติดตามได้ใน ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ

https://youtu.be/cWZg7lsBAk0

 

คนดัง(ไฟ) เมืองบึงกาฬ l เตาเผาถ่านระบบ Gasifier

ติดตามได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://youtu.be/9cwawzKV2uQ

 

สวนส้มทรายงาน l ผลิตภัณฑ์ดีดี@บึงกาฬ

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตร จากยางพารามาเป็นไม้ผลที่สามารถสร้างรายได้ยิ่งกว่า ส้มยังมี "สายน้ำผึ้ง"

ติดตามได้ ใน ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ

 https://youtu.be/cGoBl3FxrI0

Visitors: 364